entity
id:133715
revid:4941156
size:26072
Tiit Made
OKNo issues detected

Abstract

sections_text:
<empty>
Content:Tiit Made (sündinud 13. märtsil 1940 Tallinnas) on Eesti majandusteadus, ajakirjanik, publitsist ja poliitik.Ta oli 1987. aastal üks neljast Isemajandav Eesti idee autorist. Oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi liige ning kuulus aastatel 1992–1999 Riigikogu.Made kuulub 20. Augusti Klubisse, mis koondab 20. augustil 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogus Eesti taasiseseisvumine otsuse poolt hääletanuid. Made kuulub ka 2010. aastal asutatud MTÜ Eesti Vabaduse Eest liikmeskonda, mis ühendab NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi Eesti delegatsiooni eestimeelseid liikmeid.
Elukäik
Content:Tiit Made lõpetas 1959. aastal Tallinna Ühisgümnaasium ja 1965. aastal Tallinna Tehnikaülikool majandusteaduskonna. 1971. aastal kaitses Moskva Riiklik Ülikool teaduste kandidaadi väitekirja välisriikide majanduse alal. Ta on töötanud insener-ökonomistina tehases Norma, õppejõuna (dotsent) Tallinna Polütehnilises Instituudis (nüüd Tehnikaülikoolis), diplomaadina Nõukogude Liit saatkonnas Stockholmis, Plaanikomitee Infoinstituudi teadusdirektorina, välis- ja majanduskommentaatorina ning saatejuhina raadios ja televisioonis, professorina Estonian Business School.Tiit Made oli 1971–1989 NLKP liige. Oli esimesi laulva revolutsiooni poliitikutest, kes 7. novembril 1989 astus välja NLKP-st ja saatis oma parteipileti EKP Keskkomiteesse.Tiit Made oli 1987. aastal üks neljast Eesti täielikule isemajandamisele üleviimise (Isemajandav Eesti) idee autorist.Aastatel 1989–1991 oli ta NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi liige ja NSV Liidu Ülemnõukogu väliskomisjoni liige.Aastatel 1990–1992 oli Tiit Made Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige ja väliskomisjoni aseesimees. Ta oli üks 69-st Ülemnõukogu liikmest, kes 20. augustil 1991 Eesti iseseisvuse taastamise poolt hääletas. Aastatel 1990–1992 oli ta ka Eesti Kongressi liige. Valiti 1990 I Eesti Komitee liikmeks.30. augustil 1991. aastal kasutas Eesti Ekspress artiklis "ERSP on radikaalsusest väsinud" Tiit Madest kirjutades fraasi "Tumeda, et mitte öelda KGB minevikuga". Seepeale esitas Made Eesti Ekspressi väite kohta hagi Tallinna Linnakohtule au ja väärikuse kaitseks nõudes, et Eesti Ekspress avaldaks oma ajalehes avaliku vabanduse. Selgus, et leht toetus 1989. aastal Svenska Dagbladetis ilmunud artiklile Charlie Nordblomi raamatu "Industriespionage" kohta, milles käsitleti tööstusspionaaž seotud küsimusi ning toodi ära kõigi diplomaatilist passi omavate NSV Liidu saatkonna töötajate nimed, kes olid Rootsi välisministeeriumi poolt välja antud diplomaatilise korpuse teatmikus ära toodud. Tiit Made oli konsulaarosakonna atašee ja tegeles viisaküsimustega. Pärast mitmeid kohtuistungeid kohustas Linnakohus oma 18. mai 1992 otsusega Eesti Ekspressi vabandama ühe nädala jooksul ilma omapoolsete kommentaarideta Tiit Made eest valeinformatsiooni avaldamise pärast. Eesti Ekspress kaebas Linnakohtu otsuse edasi Eesti Vabariigi Ülemkohtusse. Eesti Vabariigi Ülemkohus otsustas 4.novembril 1992, et Eesti Ekspressis avaldatud kirjutis on hageja au ja väärikust riivav ning hagi kuulub rahuldamisele. Ülemkohus andis Eesti Ekspressile aega vabanduse avaldamiseks ajalehes üks kuu. Made oli esimene ja ainus Eesti poliitik, kelle kohta on Ülemkohtu otsus, et ta pole olnud KGB agent. Eesti Ekspress pole Made ees kunagi vabandanud ega allunud Eesti Vabariigi Ülemnõukohtu otsusele. Hiljem on Made välja toonud, et kõik sellistel positsioonidel olnud inimesed pidid kohustuslikus korras luureorganitele andma aru. Samuti on 30 aastat NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Esimene Peavalitsus residendina Skandinaavias tegutsenud Boriss Grigorjev oma raamatus "Skandinaavia tagauksest. Luuraja märkmeid" (2002) kirjeldanud Madet, kui nõukogude- ja venevastast inimest, kes "ei vihanud mitte ainult nõukogude korda, vaid ka kõike venelikku" ning väitnud, et ta polnud kindlasti KGB ohvitser.Made oli Eesti Roheline Liikumine asutajaliige ja aseesimees. Aastal 1990 asutas ta Eesti Ettevõtjate Erakond ning oli selle esimees. Aastal 1994 ühines erakond Eesti Keskerakond. Pärast 1995. aasta lindiskandaali lahkus Tiit Made Keskerakonnast ja asutas sealt lahkunutega Arengupartei, mille liige oli 1998. aasta septembrini.Aastatel 1992–1999 oli Riigikogu liige, aastatel 1995–1999 majanduskomisjoni esimees. Pärast Riigikogu liikme mandaadi lõppemist 1999. aastal lahkus ta aktiivsest poliitikast.
Tunnustused ja tiitlid
Content:
Isiklikku
Content:Pilt:Tiit Made Austraalias.jpg: Tiit Made on kahekordne Eesti meister võrkpallis (1956, 1964).Ta oli 29. aprillil 1958. aastal Eesti Raadio juurde loodud Noorte Reporterite Klubi asutajaliige ja esimese koosseisu asepresident. On Eesti Ajakirjanike Liit liige. Tunnistati 1989.aastal Eesti parimaks ajakirjanikuks.Tiit Made on tuntud ooperimuusika austajana. Ta on teinud Vikerraadios ooperialaseid saateid "Bel canto (saade)" ning juhtinud ooperi galakontserte Tartus ja Pärnus ja esinenud ooperialaste loengutega.Kuulus 1994. aastal Eurovisioni lauluvõistluse Eesti žürii koosseisu.Tiit Made on abielus raadioajakirjaniku ja lastekirjaniku Reet Madega.Ajaloodoktor ja Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor Vahur Made (1971–2017) oli Tiit Made poeg. Majandusharidusega vanem poeg Tambet Made juhtis aastaid Eesti Väliskaubanduse Liitu ning tegeleb välismajanduse alase konsultatsiooni- ja vahendustegevusega.Teise maailmasõja aegne Rügement Made juht Julius Made (1894–1956) oli Tiit Made vanaonu, Tiit Made isa hukkus Teises maailmasõjas 1942. aasta detsembris Velikije_Luki_operatsioon.1902. aastal Tallinna mererannas avatud Amandus Adamsoni Russalka (monument) mälestusmärgi ingli modell Julie-Lisette Rootsi (1878–1947) oli Tiit Made isapoolne vanaema. Tema abikaasa, Tiit Made isapoolne vanaisa Otto Made (1867–1906) töötas treialina ning osales 1905. aasta detsembris toimunud mõisate põletamisel Harjumaal. Tiit Made on reisihuviline. Ta on külastanud rohkem kui sadat riiki.
Looming
Content:Tiit Made on alates 1974. aastast avaldanud Eestis, Soomes ja Rootsis majandus-, välispoliitika- ja ajalooalaseid monograafiaid, ooperi- ja operetimuusikat ning rahvusvahelisi suheteid käsitlevaid leksikone, reisiraamatuid ja publitsistika kogumikke – kokku 37 teost. 1984. aastal ilmus tal pseudonüümi Peeter Gustavsson nime all Stockholmis Lembit Kriisa kirjastuses Välis-Eesti & EMP okupeeritud Eesti siseolukorda kirjeldav raamat "Tänapäeva mured Eestis", mille autorit tollastel nõukogude jälitusorganitel ei õnnestunudki välja selgitada. Tiit Made on Eesti ning välismaa ajalehtedes ja ajakirjades avaldanud alates 1967. aastast üle 1000 teadusliku, populaarteadusliku ja olustikulise majandus-, välis- ja sisepoliitika, ooperimuusika jne alast artiklit, kirjutist ja intervjuud.
Teoseid
Content:Pilt:Tiit Made 20.8.2011.JPG:
Artikleid
Content:* "Naabrite majandussõda", Postimees, 03. juuni 1999* "Eesti riik ei vaja ooperit?", Postimees, 26. juuni1999* "Eeskujuliku õpilase kriis", Postimees, 28. juuni1999* "Kas järjekordse riikliku institutsiooni asutamisel on mõtet?",  Äripäev, 16. juuli 1999  * "Savisaar saab presidendiks", Postimees 16. september 1999* "Loorberid või surm mullivannis", Eesti Päevaleht, 27. september 1999 * "Tere tulemast, euro!", Postimees, 06. oktoober 1999* "Kihelemised ja sügelemised poliitikamaastikul", Sirp, 08. oktoober 1999* "Nutune seis Tallinna valitsemisega", Postimees, 21. oktoober 1999* "Vikerkaarevalitsuse majanduskava", Postimees, 02. november 1999* "Kui mõõdukas saab olla mõõdukas", Postimees, 24. november 1999* "Eesti ägab WTO rusude all", Postimees, 13. detsember 1999* "Kui määrav on mittekodanike jaoks eesti keele oskus", Postimees, 14. detsember 1999* "Läti näitab hambaid", Sõnumileht, 18. detsember 1999* "Mõrv valija rahakotis", Sõnumileht, 29. detsember 1999* "Estonia cannot do without EURO", EBS Review, No.10, Winter 1999 @an0:"Ootused ja lootused"@an0:"Ooperikülastaja välimääraja",@an0:"Blairi-Partsi telg Euroopa võimuvõitluses"@an0:"2005. aasta: tubli, Eesti!"@an0:"Gazprom kipub Eestit valitsema"@an0:"Näpud põhjas, lõiked sügavad"@an0:"Peremees ja puudel"@an0:"Kellele löödi hingekella?"@an0:"Duuma monumendi- ja revanšivalu"@an0:"Eestis söödetakse avalikkusele unerohtu"@an0:"Meie ajaloolased on laisad, pikatoimelised ja pühenduvad õigustamisele@an0:"Venelembeliste pealetung Eestis"@an0:"Tööpuudus poliitilises võitluses"@an0:"Kes kelle ümber tiirleb?"@an0:"Eesti Komitee polnud vedur, vaid pidur"@an0:"Eestlaste hävitamist ei saa andestada"@an0:"Haruldane ooper Baieri riigiooperis"@an0:"Nädala juubilar Charles de Gaulle 120"@an0:"Nädala juubilar Ronald Reagan 100"@an0:"Ideaalriik tulgu pärast 6. märtsi"@an0:"Keerulised lood vabariigi presidendiga"@an0:"Toiduainete hinnad rekordkursil"@an0:"Kõva pähkel Liibüa"@an0:"Venemaa: savijalgadel hiiglane"@an0:"Andrus Veerpalu tööõnnetusest"@an0:"Otsustavad augustipäevad"@an0:"Balti keti mälestusmärk oleks Jeltsini omast palju kaalukam"@an0:"Savisaare kooli uus lend"@an0:"Tiit Made: Kroon kosutas eestlase hinge"@an0:"20 aastat meie roostes põhiseadust"@an0:"Isemajandav Eesti 25 aastat hiljem"@an0:"Kummitempel vajus kokku"@an0:"Harta kui hilissügisene ajaviide@an0:"Ühiskonna valvekoera võit"@an0:"Eesti säästupoliitika pinnuks silmas"@an0:"Kas piirilepe Venemaaga ongi riiulil?"@an0:"Venelembid jäädvustavad Jeltsinit"@an0:"Ajaloolistest jagelemistest, tuna ja täna"@an0:"Kruvi ülekeeramise lugu"@an0:"Täna 25 aastat tagasi: Eesti näitas esimest korda iseolemise tahet"@an0:"Teate seda lugu – konn astus usinasti mööda teed...?"@an0:"Pussy Riot, üleilmne ropendamine ja Eesti poliitika"@an0:"Venemaal vesi ahjus?"@an0:"Mõnest NATO lennukist ei piisa"@an0:"Kremlis Eestile iseseisvust toomas"@an0:"Aga kus ja milles Jürgen Ligi eksis?"@an0:"Ärgake, läänemaad, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa"@an0:"Nii mõnedki komisjonide liikmed..."@an0:"Plats on kunagistest platsipuhastajatest puhas"@an0:Tiit Made: märts on olnud Vene tsaaridele saatuslik...@an0:"Kuidas poliitkannibalid tahtsid EKRE ära süüa"@an0:"25 aastat iseseisvuse taastajate kogunemisest"@an0:"Pagulased tulevad. Aga kuhu me nad paneme?"@an0:"Kommunistide juhitud Kreeka kui võlgu elamise maailmameister"@an0:"Valitsuse sada ööd ja sada päeva"@an0:"Tiit Made: Kohvri kojusaamiseks tuleks..."@an0:"Eesti väärikas seltskonnas"@an0:"Kelle süül löödi Estonian Airile hingekella"@an0:"Oma peaga otsustamise võimalikkusest"@an0:"Jõuludesse suhtumisest Nõukogude Eestis"@an0:"Libedaga õueminekut kartev valitsus"@an0:"Lääne-Euroopas on tänaseks liiga palju sinisilmseid jõude"@an0:"Tiit Made: koalitsiooni kooshoidmise nimel on reform olnud sunnitud ettevõtjaid ahistama..."
Viited
Content:
Allikad
Content:
Välislingid
Content:@an0:"Tiit Made karu haardes"@an0:"Tiit Made ennustab Isamaaliidu ja Mõõdukate kadu"@an0:"Ingli pojapoeg Tiit Made"@an0:"Tiit Made astub vastu platsipuhastajate ajaloole"@an0:IME-mees "Tiit Made kõigest veel rääkida ei saa"@an0:Võrkpalliprofist vormelifänn@an0:"Tiit Made innustus vanaonu SS-mälestustest" Kategooria:Eesti majandusteadlased Kategooria:VII Riigikogu liikmed Kategooria:VIII Riigikogu liikmed Kategooria:Eesti kommunistid Kategooria:Eesti Kongressi liikmed Kategooria:Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmed Kategooria:Nõukogude Liidu diplomaadid Kategooria:Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Kategooria:Riigivapi V klassi teenetemärgi kavalerid Kategooria:Riigivapi III klassi teenetemärgi kavalerid

Links

Ootused ja lootusedOoperikülastaja välimääraja,Blairi-Partsi telg Euroopa võimuvõitluses2005. aasta: tubli, Eesti!Gazprom kipub Eestit valitsemaNäpud põhjas, lõiked sügavadPeremees ja puudelKellele löödi hingekella?Duuma monumendi- ja revanšivaluEestis söödetakse avalikkusele unerohtuMeie ajaloolased on laisad, pikatoimelised ja pühenduvad õigustamiseleVenelembeliste pealetung EestisTööpuudus poliitilises võitlusesKes kelle ümber tiirleb?Eesti Komitee polnud vedur, vaid pidurEestlaste hävitamist ei saa andestadaHaruldane ooper Baieri riigiooperisNädala juubilar Charles de Gaulle 120Nädala juubilar Ronald Reagan 100Ideaalriik tulgu pärast 6. märtsiKeerulised lood vabariigi presidendigaToiduainete hinnad rekordkursilKõva pähkel LiibüaVenemaa: savijalgadel hiiglaneAndrus Veerpalu tööõnnetusestOtsustavad augustipäevadBalti keti mälestusmärk oleks Jeltsini omast palju kaalukamSavisaare kooli uus lendTiit Made: Kroon kosutas eestlase hinge20 aastat meie roostes põhiseadustIsemajandav Eesti 25 aastat hiljemKummitempel vajus kokkuHarta kui hilissügisene ajaviideÜhiskonna valvekoera võitEesti säästupoliitika pinnuks silmasKas piirilepe Venemaaga ongi riiulil?Venelembid jäädvustavad JeltsinitAjaloolistest jagelemistest, tuna ja tänaKruvi ülekeeramise luguTäna 25 aastat tagasi: Eesti näitas esimest korda iseolemise tahetTeate seda lugu – konn astus usinasti mööda teed...?Pussy Riot, üleilmne ropendamine ja Eesti poliitikaVenemaal vesi ahjus?Mõnest NATO lennukist ei piisaKremlis Eestile iseseisvust toomasAga kus ja milles Jürgen Ligi eksis?Ärgake, läänemaad, Inglismaa, Prantsusmaa, SaksamaaNii mõnedki komisjonide liikmed...Plats on kunagistest platsipuhastajatest puhasTiit Made: märts on olnud Vene tsaaridele saatuslik...Kuidas poliitkannibalid tahtsid EKRE ära süüa25 aastat iseseisvuse taastajate kogunemisestPagulased tulevad. Aga kuhu me nad paneme?Kommunistide juhitud Kreeka kui võlgu elamise maailmameisterValitsuse sada ööd ja sada päevaTiit Made: Kohvri kojusaamiseks tuleks...Eesti väärikas seltskonnasKelle süül löödi Estonian Airile hingekellaOma peaga otsustamise võimalikkusestJõuludesse suhtumisest Nõukogude EestisLibedaga õueminekut kartev valitsusLääne-Euroopas on tänaseks liiga palju sinisilmseid jõudeTiit Made: koalitsiooni kooshoidmise nimel on reform olnud sunnitud ettevõtjaid ahistama...TÜG lendude loend, 11. lend – 1959a; Made, TiitEestlased välismaal ehk Kuidas meie mehed läänes (luure)tööl käisidСкандинавия с черного хода. Записки разведчикаTiit Made karu haardesTiit Made ennustab Isamaaliidu ja Mõõdukate kaduIngli pojapoeg Tiit MadeTiit Made astub vastu platsipuhastajate ajalooleIME-mees Tiit Made kõigest veel rääkida ei saaVõrkpalliprofist vormelifännTiit Made innustus vanaonu SS-mälestustest

References

13. märts1940TallinnNLKPEesti Roheline LiikumineEesti Ettevõtjate ErakondEesti KeskerakondArenguparteiNSV Liidu Rahvasaadikute KongressEesti Vabariigi ÜlemnõukoguVII RiigikoguVIII RiigikoguTallinna Polütehniline InstituutMoskva Riiklik Ülikool13. märts1940Tallinnmajandusteadlanepoliitik1987Isemajandava EestiEesti Vabariigi ÜlemnõukoguEesti Kongress1999Riigikokku20. Augusti Klubi20. august1991Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamiseTallinna 20. Keskkooli1965TPIMoskva Riiklikus ÜlikoolisNormaNõukogude LiiduStockholmEesti Kõrgemas KommertskoolisNLKP1987Isemajandava Eesti19891991NSV Liidu Rahvasaadikute KongressNSV Liidu Ülemnõukogu19901992Eesti Vabariigi Ülemnõukogu20. augustEesti KongressEesti KomiteeEesti EkspressSvenska DagbladetCharlie Nordblomtööstusalase spioneerimisegaEesti Vabariigi ÜlemkohusNõukogude välisluureBoriss GrigorjevEesti Rohelise LiikumiseEesti Ettevõtjate ErakonnaEesti KeskerakonnagalindiskandaalArengupartei1999RiigikoguPressivaenlane1996Riigivapi V klassi teenetemärk2002Riigivapi III klassi teenetemärk2006Tiit Made Austraalias: võrkpall1958Eesti RaadioNoorte Reporterite KlubiEesti Ajakirjanike LiiduooperVikerraadioBel cantogalakontsertReet MadeEesti Diplomaatide KoolVahur MadeTambet MadeEesti Väliskaubanduse LiitRügement MadeJulius MadevanaonuVelikije Luki allAmandus AdamsonRussalkaJulie-Lisette RootsiLembit KriisaTiit Made taasiseseisvumispäeval 2011. aastal.: 1974Eesti Raamat19801981Välis-Eesti & EMP19881989TEA Kirjastus2000Valgus2002MaalehtÕhtulehtÕhtulehtKategooria:Eesti majandusteadlasedKategooria:VII Riigikogu liikmedKategooria:VIII Riigikogu liikmedKategooria:Eesti kommunistidKategooria:Eesti Kongressi liikmedKategooria:Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmedKategooria:Nõukogude Liidu diplomaadidKategooria:Tallinna Tehnikaülikooli õppejõudKategooria:Riigivapi V klassi teenetemärgi kavaleridKategooria:Riigivapi III klassi teenetemärgi kavaleridKategooria:Sündinud 1940

Categories

wikitext-dom:<empty>