entity
id:796
revid:18027687
size:28664
Martti Luther
OKNo issues detected

Abstract

Martti Luther ( , ) oli saksalaiset munkki ja teologi, jonka opetukset käynnistivät uskonpuhdistus katolinen kirkko ja johtivat Protestantismi luterilaisuus syntymiseen.Luther piti Raamatun kääntämistä latinasta kansan kielelle tärkeänä. Hänen raamatunkäännöksensä ja muu kirjoitustyönsä kehittivät saksan yleiskieli, ja hän oli tunnettu myös aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Luther oli myös hyvin musikaalinen; hän sepitti itse useita sävelmiä, joista tunnetuin on protestanttisissa kirkoissa tunnettu koraali Jumala ompi linnamme (Ein feste Burg ist unser Gott).
sections_text:
<empty>
Content:
Elämä
Content:
Varhaisvaiheet
Content:Tiedosto:Lucas Cranach d. Ä. 057.jpg: Martti Luther syntyi Hans ja Margaretha Lutherin poikana. Hänet kastettiin Martinus Toursilainen päivänä, jonka mukaan hän sai nimensä. Isä Hans työskenteli kuparikaivoksessa läheisessä Mansfeldissä ja toivoi pojastaan virkamiestä tuomaan perheelle lisää kunniaa. Nuori Martti lähetettiin opintielle Mansfeldiin, Magdeburgiin ja Eisenachiin. Vuonna 1501 hän kirjoittautui sisään Erfurtin yliopistoon opiskelemaan lakia. Nuori oppilas saavutti kandidaatin arvon vuonna 1502 ja valmistui maisteriksi 1505.Jo nuorena Luther tunsi erityistä kiinnostusta hengellisiin asioihin ja hän pohti varsinkin suhdettaan Jumalaan. Ratkaisevan käänteen aiheutti raivoisa ukkosmyrsky kesällä 1505. Se iski Lutherin ollessa matkalla opiskelukaupunkiinsa Erfurtiin. Tästä säikähtäneenä hän rukoili apua: ”Auta, Pyhä Anna! Jos tästä selviän, ryhdyn munkiksi!”. Koska Lutherin henki säästyi, hän piti lupauksensa, erosi oikeustieteellisestä ja meni kaupungin augustinolaisluostariin isänsä vastustuksesta huolimatta.
Kamppailu rauhasta Jumalan kanssa
Content:Luther omistautui nuorena veljenä täysin luostarielämälle. Hän pyrki tekemään hyviä töitä miellyttääkseen Jumalaa ja palveli toisia rukoillen heidän sielujensa puolesta. Rauha Jumalan kanssa osoittautui hänelle kuitenkin vaikeaksi saavuttaa. Luther paastosi, piinasi ruumistaan piiskaamalla sitä, vietti pitkiä aikoja rukoillen ja ripittäytyen jatkuvasti. Luostarissa hän luki myös paljon Raamattua. Lutherille oli suurena apuna hänen rippi-isänsä Johann von Staupitz, joka neuvoi nuorta munkkia luottamaan Kristukseen. Hän tutustutti Lutherin saksalaisen mystiikan nimellä kulkevaan hengellisen kirjallisuuden suuntaukseen ja tuki hänen teologianopintojaan. Luther vihittiin papiksi vuonna 1507. Staupitz myös lähetti Lutherin matkalle Roomaan selvittämään augustinolaissääntökunnan sisäisiä erimielisyyksiä. Myöhemmin Staupitz määräsi Lutherin luennoimaan Wittenbergin yliopistossa ja jatko-opiskelemaan siellä teologiaa: tohtorin tutkinnon tämä suorittikin vuonna 1512. Samana vuonna Lutherista tuli Wittenbergin yliopiston professori.
Lutherin teesit
Content:Martti Luther julkaisi kuuluisat 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon edustalla vuonna 1517. Lutherin käyttämässä Uudessa testamentissa on kohta: ”Tohtori Martin Luther julkisti vuonna 1517 teesinsä kirkon oveen”. Kirjoittajaksi arvellaan Lutherin uskottua Georg Röreriä. Teesejä jäljennettiin ja levitettiin ahkerasti kautta valtakunnan. Tästä alkoi hänen ja katolisen kirkon välinen julkinen taistelu, joka johti katolisen kirkon hajaannukseen ja protestanttisten kirkkojen syntyyn. Eräänä näkyvimmistä epäkohdista oli katolisen kirkon anekauppa, joka oli herättänyt kysymyksiä jo aikaisemmin. Englannissa John Wycliffe arvosteli aneita jo 1300-luvulla. Jan Hus oli päätynyt roviolle vuonna 1415. Lutheria varoiteltiin Husin kohtalosta. Dominikaanimunkki Johann Tetzel oli saarnannut anekaupan puolesta sanoin: ”Kun raha kirstuhun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa”. Luther tuomitsi anekaupan sanoen: ”Paavillinen ane ei anna anteeksi ainoatakaan syntiä, rauhan voi saavuttaa Kristuksen sanassa uskon kautta.” Nämä sanat aloittivat protestanttisen uskonpuhdistuksen.
Lutherin ja Johannes Eckin väittely
Content:Tiedosto:Martin Luther 2.jpg: Luther kutsuttiin Leipzigin väittelynä tunnettuun disputaatioon Johann Eckin kanssa Leipzigin yliopistoon heinäkuussa 1519. Eck syytti Lutheria hussilaisuus. Luther myönsi löytäneensä Jan Husin kirjoituksista kristillisiä ja evankelisia totuuksia, joita yleinen kirkko ei voi tuomita. Luther sanoi: ”Raamatun tähden meidän täytyy hyljätä paavi ja konsiilit. Minä tahdon uskoa omasta tahdosta enkä olla minkään auktoriteetin orja, oli se sitten konsiili, yliopisto tai paavi.” Hän myös puhui uskovien yleisen pappeuden puolesta. Leipzigin väittely ei virallisesti koskaan ratkennut, mutta tietyssä mielessä se oli Lutherille voittoRoland Bainton, Tässä seison. Luku 6.. Lutherin kirjoituksia – ja tässä väittelyn pöytäkirjoja voitiin kehittyneen kirjapainotekniikan avulla koota kirjoiksi, ja hänen ajatuksensa alkoivat saada kannatusta kaikkialla Euroopassa.Seuraavana vuonna, 1520 syksyllä, Luther vastaanotti pannauhkausbullan, jota kutsutaan alkusanojen mukaan nimellä Exsurge Domine. Kun ylioppilaat polttivat kirkollisia kirjoja julkisesti, heitti Luther vihkomuotoisen bullankin tuleen. Varsinainen Anateema Decet Romanum Pontifacem julkaistiin tammikuussa 1521.
Luther Wormsin valtiopäivillä
Content:Kun keisari Kaarle V (keisari) avasi Wormsin valtiopäivät 10. tammikuuta 1521, Luther oli saanut käskyn tulla selittämään näkemyksiään myös siellä. Luther kysyi: ”Onko meidän aloitettava tämän kiistan selvittäminen tuomitsemalla Jumalan sana?”. Lutheria vaadittiin perumaan näkemyksiään, mutta hän jatkoi: ”Ellei minua Pyhän Raamatun todistuksilla ja selvillä järkisyillä saada vakuuttuneeksi, sillä yksinomaan paavia ja kirkolliskokoustakaan en voi uskoa. Olen sidottu omaantuntooni ja Jumalan sanaan. Sen vuoksi en voi perua mitään.” Keisari julisti Wormsin ediktin, jonka mukaan Luther oli paholainen munkinkaapuun puetun ihmisen hahmossa. Luther tuomittiin myös Valtakunnankirous ja kerettiläiseksi ja hänen kirjansa määrättiin poltettaviksi. Lutherin suojelija vaaliruhtinas Fredrik Viisas antoi kuitenkin luvan ”siepata” Luther ja viedä hänet turvaan Wartburgin linnaan. Siellä piileskellessään Luther omistautui kirjalliseen työhön muun maailman luullessa hänen kuolleen. Lutherin sanomaksi usein väitetty ”Tässä seison, enkä muuta voi. Jumala minua auttakoon” ei ole Lutherin sanoma lause.
Raamatunkäännös
Content:Tiedosto:WartburgLutherstube1900.jpg: Lutherin saksankielinen raamatunkäännös lukeutuu kristikunnan tärkeimpiin. Myös ennen Lutheria Raamatusta oli olemassa käännöksiä saksaksi, mutta niiden kieli oli epäyhtenäistä ja osin vaikeasti ymmärrettävää. Luther käänsi Uusi testamentti yhdessätoista viikossa vuonna 1522 ollessaan Wartburgin linnassa. Vanha testamentti kääntämiseen häneltä kului työryhmän avustamanakin 12 vuotta. Täydellinen saksankielinen Raamattu ilmestyi vuonna 1534. Luther vältti versiossaan aiempien Raamattujen sanantarkkoja käännöksiä. Sen sijaan hän paneutui asiasisältöön sekä ajatukseen, minkä uskoi kunkin raamatunkohdan haluavan välittää. Roomalaiskirjeen lukuun 3:28 Luther lisäsi sanan ”yksin”, jota ei esiinny alkutekstissä: ”Päättelemme että ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta”. Lutherin käännöksestä tuli myös muiden protestanttisten kansankielille käännettyjen Raamattujen esikuva. Muun muassa Ruotsin uskonpuhdistaja Olaus Petri ja Suomen uskonpuhdistaja Mikael Agricola käyttivät hänen käännöstään työnsä apuna.Luther sijoitti apokryfiset kirjat omaksi ryhmäkseen muiden Vanhan testamentin kirjojen jälkeen. Vaikka ne eivät sisälly hepreankieliseen Raamattuun, on niillä hänen mukaansa oma paikkansa Raamatussa ja kirkon elämässä. Luther antoi apokryfikirjojen kokoelmalle otsikon Apokryfit. Toisin sanoen kirjat, joita ei tule pitää Pyhien Kirjoitusten vertaisina mutta jotka silti ovat hyödyllisiä ja hyviä lukea.
Muut kristilliset kirjat
Content:Raamatunkäännöksen lisäksi Lutherin merkittävimpiä tuotoksia ovat katekismus Iso katekismus sekä Vähä katekismus. Iso katekismus oli tarkoitettu papeille, Vähä eli pieni perheenisille avuksi kristillisen uskon oppimiseen ja opettamiseen.
Jumalanpalvelusuudistus
Content:Vuonna 1522 Luther vaihtoi saksan latinan tilalle jumalanpalveluskieleksi. Hän arvosteli paavin ja kirkkoruhtinaiden vallankäyttöä ja piti Raamattua kirkon ylimpänä auktoriteettina.
Erasmus-keskustelu
Content:Vuosina 1524 ja 1525 Luther väitteli tunnetun humanistin, Erasmus Rotterdamilainen, kanssa: tämä kun korosti tahdon vapautta ja sen merkitystä ihmisen pelastukselle.
Suhtautuminen talonpoikaiskapinaan
Content:Vuonna 1525 Luther arvosteli kovin sanoin Saksan talonpoikaiskapinallisia. Pari vuotta aiemmin hän oli antanut ”herrojen” kuulla kunniansa muun muassa näiden talonpojille sälyttämien kovien verojen vuoksi. Talonpoikia hän kehotti kuuliaisuuteen, mutta lopulta kumpikaan osapuoli ei kuunnellut uskonpuhdistajaa.
Marburgin uskontokeskustelu
Content:Katolisten mukaan ehtoollisessa leipä muuttuu Jeesuksen ruumiiksi ja viini vereksi. Lutherin mukaan ehtoollisaineet eivät muutu, mutta silti Jeesuksen ruumis on fyysisesti leivässä ja veri viinissä. Monet muut reformistit, kuten Ulrich Zwingli, ajattelivat, että Jeesus ei ole ruumiillisesti läsnä ehtoollisessa, vain henkisesti, ja ”tämä on minun ruumiini” tarkoittaa ruumiin symbolista eikä fyysistä läsnäoloa leivässä (”’Est’ vai ’significat’?”).Tästä syystä Luther alun perin sanoi, ettei Zwingli seuraajineen ole kristittyjä. Marburgin uskontokeskustelussa vuonna 1529 kaksikko onnistui sopimaan 14 viidestätoista teologisesta erimielisyydestään, mutta ehtoollisen osalta yksimielisyyteen ei päästy. Siksi Sveitsin reformisteista tuli erillinen kristinuskon suuntaus.
Augsburgin valtiopäivät vuonna 1530
Content:Keisari Kaarle V kutsui koolle valtiopäivät ja kaikkien oli esitettävä uskontunnustuksensa. Philipp Melanchthonin laatima ja luterilaisten allekirjoittama tunnustus erotti heidät lopullisesti katolisesta kirkosta. Luther ei voinut osallistua valtiopäiville, koska hän joutui valtakunnankirouksen vuoksi pelkäämään henkensä puolesta.
Luther ja paavin Nuntius Vergerio
Content:Paavi Paavali III kutsui koolle Trenton kirkolliskokous ja paavi lähetti Nuntius Vergerion Lutherin luokse marraskuussa 1535. Luther lupasi saapua kokoukseen, ja jos paavi halusi tulla Wittenbergiin, niin hän olisi tervetullut.
Lutherin kuolema
Content:Luther kuoli 18. helmikuuta 1546 syntymäkaupungissaan. Hänet haudattiin Wittenbergin linnankirkkoon.
Perhe
Content:Vuonna 1525 Luther nai entisen nunnan Katharina von Boran. Naimattomuuslupauksen rikkominen oli jatkoa katolisten käytäntöjen arvostelulle. He saivat kuusi lasta. Lasten nimet olivat Hans, Elisabeth, Magdalena, Martti nuorempi, Paul ja Margaretha.
Luther ja juutalaiset
Content:Tiedosto:1543 On the Jews and Their Lies by Martin Luther.jpg: Lutherin ankara suhde juutalaisiin on saanut puolustelijoita ja syyttäjiä. Lutherilta löytyy suopeampaa ja aivan nykypäivän mukaan sairaalloisena pidettävää suhtautumistapaa juutalainen kohtaan. Ymmärtävämmissä kohdissa hän uskoi, etteivät he olleet kääntyneet kristinuskoon lähinnä kristittyjen harjoittaman syrjinnän takia. Tästä on esimerkkinä hänen nuoruuden tuotannostaan Dass Jesus Christus eyn geborener Jude sey (Ettäkö Jeesus Kristus olisi syntyperältään juutalainen). Kun hänen Vanhan testamentin messiasprofetioita hyödyntävä julistuksensa ei kuitenkaan onnistunut käännyttämään suuremmin juutalaisia, hänen mielipiteensä joidenkin tutkijoiden mukaan muuttuivat.Toisten Luther-tutkijoiden mukaan taas Lutherin suhde juutalaisiin on ollut johdonmukainen ja varsin muuttumaton. Luther inhosi juutalaisia muun muassa sen tähden, että joutui heidän käännyttämisensä kohteeksi ja kirjoitti kirjassaan Juutalaisista ja heidän valheistaan: ”Kolme oppinutta juutalaista tuli luokseni siinä toivossa, että he saisivat minusta uuden juutalaisen, koska me täällä Wittenbergissä aloimme lukea hepreaa”. Hän saarnasi juutalaisten noudattavan pahoja epäkristillisiä tapoja, sillä juutalaiset olivat muun muassa herjanneet Neitsyt Mariaa huoraksi ja Jeesusta äpäräksi. (s. 157) Koska Jeesus on Raamattu mukaan Jumala, juutalaiset syyllistyivät Lutherin mielestä jumalanpilkkaan. Lisäksi juutalaiset pyrkivät käännyttämään kristittyjä juutalaiseen uskontoon ja katsoivat, ettei kristittyä esivaltaa tarvitse kunnioittaa. Lutherin kirjaa Juutalaisista ja heidän valheistaan (Von Juden und ihre Lügen) on pidetty Lutherin tuotannon häpeäpilkkuna , sillä kirjaan sisältyy ”juutalaisten valheiden” kuulemisesta pääsemiseksi kehotuksia esivallalle polttaa juutalaisten synagogia, keräämään juutalaiset kaupungeissa omiin suljettuihin kortteleihinsa (gettoihin) ja viemään laiskat juutalaiset ahkeruuden oppimista varten työleireihin kaupunkien ulkopuolelle. Myös hengen riistäminen juutalaisilta kuului Lutherin kirjassa oikeutettuihin toimenpiteisiin kristinuskon puolesta.Koska Luther katsoi Raamatun nojalla, että muun muassa jumalanpilkka, kristittyjen eksyttäminen pois Kristuksesta ja esivallan halveksiminen ovat vääryyksiä, hän kehotti esivaltaa rankaisemaan vääryyttä tekeviä juutalaisia.Martin Luther, "Juutalaisista ja heidän valheistaan (1543)" (Juutalaisista ja heidän valheistaan) Esivallan pitäisi rangaista jumalanpilkka ja sillä on oikeus puolustaa totuutta ja oikeaa Jumalaa. Luther itse sanoi kirjoituksessaan Juutalaisista ja heidän valheistaan, että häneltä on pyydetty kirjoitusta juutalaisista. Joidenkin kristittyjen pelättiin horjuvan kristillisestä uskostaan juutalaisen uskonnon puoleen, koska Luther ei ollut ottanut kovin näkyvästi kantaa sitä vastaan ”Minä en soisi, että kristityt antaisivat juutalaisten vietellä itsensä samaan kurjuuteen ja surkeuteen, jossa he itse ovat.” (kirjan esipuheessa)Norjalainen professori Carl Fredrik Wisløff on kuitenkin huomauttanut, että toisin kuin kansallissosialistit, jotka pitivät juutalaista rotua vihollisenaan, oli Lutherilla kysymys uskonnosta. Kastettu juutalainen ei ollut enää juutalainen. Wisløff ei kuitenkaan hyväksy Lutherin äärimmäisiä mielipiteitä ja pitää hyvänä, ettei tuon ajan esivalta niitä juurikaan noudattanut.
Luther ja islam
Content:Marburgin kokouksen aikaan Suleiman Suuri ja hänen Ottomaanit armeijansa Wienin piiritys.Mallett, 198; Marius, 220. Piiritys lakkasi 14. lokakuuta 1529, mitä Luther piti Jumalan ihmeenä. Luther ei ollut hyväksynyt turkkilaisten vastustamista vuoden 1518 95 teesin selitysteoksessaan, jonka vuoksi häntä syytettiin defaitismi. Hän piti turkkilaisia Jumalan kristityille lähettämänä rangaistuksena, raamatullisen maailmanlopun lähetteinä, jotka tuhoaisivat Antikristus, jonka Luther uskoi olevan Paavi.Andrew Cunningham, , Cambridge: Cambridge University Press 2000, ISBN 0521467012, 141; Mullett, 239–240; Marty, 164. Hän vastusti jatkuvasti ajatusta Pyhä sota ”ikään kuin kansamme olisi kristittyjen armeija turkkilaisia vastaan, jotka olivat Kristuksen vihollisia. Tämä on täysin ristiriidassa Kristuksen opetuksia ja nimeä vastaan.”From On War against the Turk, 1529, quoted in William P. Brown, , Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004, ISBN 0664223230, 258; Lohse, 61; Marty, 166. Toisaalta Kahden regimentin oppi Luther tuki ei-uskonnollista sotaa turkkilaisia vastaan.Marty, 166; Marius, 219; Brecht, 2: 365, 368. Vuonna 1526 Luther kirjoitti teoksessa Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können (suom. Voivatko sotilaatkin kuulua autuaalliseen säätyyn?), että kansakunnan puolustaminen käy syyksi oikeutettuun sotaan.Voivatko sotilaatkin kuulua autuaalliseen säätyyn? Suom. Heidi Ollikai­nen. Valitut teokset 3, 105140. Porvoo 1959 (WSOY). Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können. 1526. WA 19,623-662.Mullett, 238–39; Lohse, 59–61. Vuonna 1529 Vom Kriege wider die Türken -teoksessaan Luther kehotti toistuvasti keisari Kaarle V (keisari):tä ja saksalaisia taistelemaan maallisessa sodassa turkkilaisia vastaan.Brecht, 2:364. Hän teki selväksi, että henkinen sota vierasta uskoa vastaan oli erillään maallisesta ja tuli käydä rukouksen ja katumuksen kautta.Wilson, 257; Brecht, 2: 364–365. Wienin piirityksen aikaan Luther kirjoitti rukouksen, turkkilaisten kansalliseksi pelastukseksi, jossa hän pyysi Jumalaa ”antamaan keisarille ikuisen voiton vihollisista”.Brecht, 2:365; Mullett, 239.Vuonna 1542 Luther luki Koraanin latinankielisen käännöksen.Brecht, 3: 354. Hän tuotti sittemmin useita jyrkästi arvostelevia kirjoituksia islamin uskosta, jota hän nimitti muhammettilaisuudeksi. Hän kirjoitti muslimien uskosta kiihkottomammin kuin juutalaisuudesta.Daniel Goffman, , Cambridge: Cambridge University Press, 2002, ISBN 0521459087, 109; Mullett, 241; Marty, 163. Vaikka Luther piti muslimien uskoa paholaisen aseena sekä nimitti Muhammadia ”piruksi ja Saatanan esikoislapseksi”,, Catholic Encyclopedia, 1913 hän suhtautui välinpitämättömästi islamin harjoittamiseen: ”Annettakoon turkkilaisen uskoa ja elää kuten tahtoo, aivan kuten paaviuden ja valekristittyjen annetaan elää.”From On war against the Turk, 1529, quoted in Roland E. Miller, , Minneapolis: Kirk House Publishers, 2006, ISBN 1932688072, 208. Luther vastusti Koraanin julkaisukieltoa, sillä hän halusi sen olevan saatavilla kriittistä tutkimusta ja valvomista varten.Brecht, 3: 355.
Luther ja yhteiskunta
Content:Kaarlo Arffman on osoittanut, että köyhäinhoidon reformi oli keskeinen osa Martti Lutherin aloittamaa kirkollista vallankumousta. Luther ja hänen kannattajansa uskoivat sanomansa ratkaisevan myös köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Tämä edisti luterilaisuuden leviämistä.http://www.skhs.fi/julktoim.htm
Lutherin suosio
Content:Eri aikoina ja eri maissa on Lutheriin suhtauduttu monin tavoin. 1800-luvulla nousevan kansallistunteen Saksassa hänestä tehtiin eräänlainen isänmaan sankari. Esimerkiksi uskonpuhdistajaa esittävät kuvat olivat usein ylistäviä ja kertoivat tämän sankaruudesta.Natsi-Saksan aikana Lutherille annettiin oikeaoppisen uskonpuhdistajan rooli. Antisemitismi mielipiteidensä takia Luther oli arvostettu mies Adolf Hitlerin johtamassa Saksassa. Luther kuvattiin useaan otteeseen juutalaisvihaajaksi: seikka jolle tämän omat tekstit toki antoivat pohjaa.Saksan demokraattinen tasavalta leimasi Martti Lutherin jahkailijaksi ja aikaansaamattomaksi henkilöksi. Viralliselle Saksan demokraattiselle tasavallalle tämä oli tosin hyvällä asialla, mutta ei päässyt monestikaan puheitaan pitemmälle asioiden edistämiseksi. Kuitenkin Saksan demokraattinen tasavalta järjesti suuret Luther-juhlat 1983 uskonpuhdistajan 500-vuotissyntymäpäivien yhteydessä.Katolinen kirkko kyseessä on ollut perinteisesti yhteisen kirkon hajottaja ja aikaisemmin suorastaan Antikristus. Katolinen Luther-tutkimus on muuttunut objektiivisempaan suuntaan Joseph Lortzin koulukunnasta alkaen.Evankelisluterilaisuus pitivät Lutheria pitkään sankarina. Historiantutkimuksen huomiot uskonpuhdistajan juutalaisasenteista ja suhtautumisesta talonpoikaiskapinallisiin ovat sittemmin monipuolistaneet Lutherin kuvaa.
Elokuvia
Content:File:Tomus secundus omnium operum.tif @an0:Luther
Viitteet
Content:
Kirjallisuutta
Content:Tekijä:Bainton, RolandNimeke:Tässä seison. Martti Lutherin elämäSelite:(Here I Stand. A Life of Martin Luther, 1950.) Saksankielisestä laitoksesta suomentanut Helinä KuusiolaJulkaisupaikka:HelsinkiJulkaisija:SLEY-kirjatVuosi:1982Tunniste:ISBN 951-617-528-7Tekijä:Prause, GerhardNimeke:Historian harhaluuloja ja totena esitettyjä tarujaSelite:(Niemand hat Kolumbus ausgelacht. Populäre Irrtümer der Geschichte richtiggestellt, 1969.) Suomentanut Antti NuuttilaJulkaisupaikka:Porvoo HelsinkiJulkaisija:WSOYVuosi:1969Tekijä:Pinomaa, LennartNimeke:Kuka Luther todella oliJulkaisupaikka:SaarijärviJulkaisija:Ari-kustannusVuosi:1976Tunniste:ISBN 951-786-035-8@an0:Småborgerlig reaktionär eller progressiv revolutionär? Martin Luther i marxistisk historieskrivningTekijä:Manns, PeterNimike:Martti LutherSelite:(Martin Luther, 1982.) Kuvat: Helmuth Nils Loose. Suomentanut Helinä KuusiolaJulkaisupaikka:HelsinkiJulkaisija:SLEY-kirjatVuosi:1983Tunniste:ISBN 951-617-545-7Tekijä:Pirinen, KaukoNimeke:Seitsenpäinen Luther. Martti Lutherin kuva eri aikoinaJulkaisupaikka:HelsinkiJulkaisija:SLEY-kirjatVuosi:1984Tunniste:ISBN 951-617-617-8Tekijä:Marty, MartinNimeke:Martti LutherSelite:(Martin Luther, 2004.) Suomentanut Sari-Anne AhvonenJulkaisupaikka:HelsingissäJulkaisija:AjatusVuosi:2006Tunniste:ISBN 951-20-7106-1Tekijä:Vainio, Olli-PekkaNimeke:LutherJulkaisupaikka:HelsinkiJulkaisija:WSOYVuosi:2008Tunniste:ISBN 978-951-031-918-5Tekijä:Schilling, HeinzNimeke:Martin Luther – Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine BiographieJulkaisupaikka:MünchenJulkaisija:C. H. BeckVuosi:2012Tunniste:ISBN 978-3-406-63741-4Kieli:Tekijä:Laine, Tuija (toim.)Nimeke:Luther, reformaatio ja kirjaSelite:Liittyy näyttelyyn 7.6.–20.10.2012, Kansalliskirjasto, HelsinkiJulkaisupaikka:HelsinkiJulkaisija:Suomen kirkkohistoriallinen seura: Suomen teologinen kirjallisuusseuraVuosi:2012Tunniste:ISBN 978-952-5031-68-3Tekijä:Kolb, Robert & Dingel, Irene & Batka, Ľubomír (toim.)Nimeke:The Oxford Handbook of Martin Luther’s TheologyJulkaisupaikka:OxfordJulkaisija:Oxford University PressVuosi:2014Isbn:978-0-19-960470-8Kieli:
Tallenteita
Content:
Aiheesta muualla
Content:
Lutherin teoksia verkossa
Content:@an0:Martti Lutherin kaikki suomennetut teokset@an0:Martti Lutherin teoksia.@an0:Martti Lutherin teoksia.@an0:Vapaasti käytettävissä olevia Lutherin partituureja@an0:Lutherin saarnoja vanhimmista suomalaisista postilloista@an0:Galatalaiskirjeen selitys@an0:Lutherin kirkkopostilla@an0:Projekti Lönnrotilta
Muuta
Content:@an0:Luther.de.@an0:Martin Luther – Eine Bibliographie Luokka:Raamatun kääntäjät Luokka:Renessanssifilosofit Luokka:Saksalaiset papit Luokka:Saksalaiset luterilaiset teologit Luokka:Uskonnolliset julistajat Luokka:Saksalaiset virsirunoilijat Luokka:Vuonna 1483 syntyneet Luokka:Vuonna 1546 kuolleet

References

täsmennyssivullaLucas Cranach vanhempiEislebenSaksisaksalainenluterilaisuus95 teesiäKatharina von BoraEislebenSaksisaksalainenmunkkiteologiuskonpuhdistuksenkatolisessa kirkossaprotestanttisenluterilaisen kirkkokunnankirjakieltäkoraaliJumala ompi linnammeLucas Cranach vanhempi, ''Hans Luder'', 1527.: Toursin Pyhän MartinMansfeldMagdeburgEisenachErfurtin yliopistoPyhä AnnaJohann von StaupitzWittenbergin yliopisto95 teesiäWittenberganeWycliffeJan HusTetzelMartti Luther.: Leipzigin väittelyJohann EckLeipzigin yliopistohussilaisuudestaJan HusbullaExsurge DominepannabullaKaarle VWormsin valtiopäivätWormsin ediktivaltakunnankiroukseenFredrik ViisasWartburgin linnaLutherin työhuone Wartburgin linnassa.: Uuden testamentinVanhan testamentinOlaus PetriMikael Agricolaapokryfiset kirjatkatekismuksetErasmus RotterdamilaisenUlrich ZwingliMarburgin uskontokeskusteluPhilipp MelanchthonPaavali IIITrenton kirkolliskokouksenKatharina von BoraJuutalaisista ja heidän valheistaan'' (1543).: juutalaisiaJeesusRaamatunJumalaJuutalaisista ja heidän valheistaanVon den Jüden und iren LügenjumalanpilkastaMarburgSuleiman Suuriottomaanienpiiritti WieniäantautumismielialastaantikristuksenPaaviPyhästä sodastaKahden regimentin opissaanKaarle VKoraaniNatsi-SaksaJuutalaisvastaistenAdolf HitlerSaksan demokraattinen tasavaltaKatolisillePetoJoseph LortzEvankelis-luterilaisetthumb|Tomus secundus omnium operum, 1562Niall MacGinnsLutherJoseph FiennesMutopia ProjectLuokka:Raamatun kääntäjätLuokka:RenessanssifilosofitLuokka:Saksalaiset papitLuokka:Saksalaiset luterilaiset teologitLuokka:Uskonnolliset julistajatLuokka:Saksalaiset virsirunoilijatLuokka:Vuonna 1483 syntyneetLuokka:Vuonna 1546 kuolleetLuokka:Seulonnan keskeiset artikkelit

Categories

wikitext-dom:<empty>